Nové planéty ovplyvňujú chod dejín

Nové planéty

Ľudia vzhliadajú ku hviezdam už od pradávna. Vzhliadajú k nim preto, aby sa im klaňali, obdivovali ich a hľadali v nich tajomstvo celého vesmíru i jednotlivých ľudských životov.

Hviezdy majú prostredníctvom astrológie odpovedať na mnohé otázky. Kým antická, stredoveká či renesančná astrológia si lepšie poradili s otázkami každodenného života, moderná astrológia dokáže vysvetliť aj otázky týkajúce sa ľudstva ako takého a celých ľudských dejín. Je to aj vďaka tzv. Novým planétam.

Objavy posledných storočí

Ako nové planéty sa označujú Urán, Neptún, Pluto. Antická alebo stredoveká astrológia ich totiž nepoznala. Na rozdiel od Slnka, Mesiaca, Merkúra, Venuše, Marsu, Jupitera alebo Saturnu nie sú totiž viditeľné voľným okom. K ich videniu je potrebná moderná technika a vyspelé ďalekohľady.

Existencia Uránu bola potvrdená až na konci 18. storočia, kedy sa objavil v hvezdárskych ďalekohľadoch. Neptún bol objavený až v polovici storočia devätnásteho, ide o prvú planétu objavenú matematickými výpočtami. Pluto musel na svoje objavenie čakať ešte dlhšie. Do hľadáčika vedcov aj astrológov sa dostal až so svojím objavením v roku 1930.

Transpersonálne planéty

Urán, Neptún a Pluto predstavujú najvzdialenejšie planéty našej Slnečnej sústavy. Aj preto nie sú viditeľné tak ako iné planéty.

Kým Slnku trvá len rok, aby prešlo celým zverokruhom, Urán, Neptún a Pluto potrebujú ďaleko dlhšie časové obdobie. Urán potrebuje na to, aby prešiel celým zverokruhom, 84 rokov. Neptún potrebuje dokonca 164 rokov. Najvzdialenejšie Pluto urazí púť zverokruhom za 247 rokov. Jeden ľudský život na sledovanie púti Pluta nemôže stačiť. Ich cesta je dlhodobá. Tiež pôsobenie týchto planét je dlhodobé.

Urán, Neptún a Pluto nemajú taký vplyv na jednotlivca ako na celé generácie ľudí. Týkajú sa celého ľudstva. Zodpovedajú skôr na otázky ohľadom ľudskej spoločnosti ako jednotlivcov a ich konkrétnych životov. Preto sa tiež označujú ako transpersonálne planéty.

Urán, Neptún a Pluto predurčujú zásadné spoločenské zmeny, ich vplyv sa odráža v podobe celých historických období, ovplyvňujú celé generácie ľudí.

Charakteristika celých generácií

Práve vďaka transpersonálnym planétam sa dá vysvetliť, prečo nesú rôzne generácie ľudí rôzne rysy a prečo je daná generácia natoľko podobná. Je to tým, že Urán, Neptún alebo Pluto prechádza počas narodenia ľudí rovnakej generácie rovnakým znamením. Toto znamenie predurčuje znaky všetkých ľudí danej generácie.

Napríklad Neptún zostáva v jednom znamení 14 rokov. Je vládcom ideálov a ilúzií. Vypovedá o tom, aké má daná generácia ideály a túžby, predurčuje hlavné ideológie, filozofie a náboženstva.

V roku 2012 sa pritom vrátil do svojho domovského znamenia Rýb. To prináša veľké zmeny v politických a náboženských názoroch. Mení sa spoločnosť ako taká, mení sa duchovná orientácia aj pohľad na krásu. Dá sa očakávať, že tieto zmeny ešte budú nadobúdať na objeme.

Ako ste na tom vy?
Tiež si v tomto zložitom období plnom zmien neviete rady? Hľadáte odpovede skryté vo hviezdach? Obráťte sa na niektorého z našich skúsených astrológov.

veštice online