Mágia sviečky

Mágia sviečky

Ľahko dostupný, napriek tomu veľmi efektívny spôsob ochrany a očisty – to je biela sviečka a jej plameň. Stačí sviečku zapáliť a už vás chráni pred temnými silami, a s vami aj priestor okolo vás. Je pritom jedno, či pôjde o obyčajnú čajovú sviečku, elegantnú dlhú sviečku alebo širokú stolnú sviečku. Dôležitý je plameň sviece, veľkosť sviečky ho pritom posilňuje. Rovnako tak sa účinky násobia s počtom zapálených sviečok.

Ak máte viac sviečok, ideálnym tvarom je kruh. Ako magický rituál funguje už samotné zapaľovanie sviečky / sviečok. V prípade sviečok v kruhu je vhodné v zapaľovaní postupovať v smere hodinových ručičiek.

Svoju úlohu zohráva aj farba sviečky, tá sa prostredníctvom plameňa vlieva do okolitého priestoru a plní ho tak energiou danej farby. V prípade bielej sviečky pôjde predovšetkým o ochranu a očistu.

Symbol života

Sviečky sú od pradávna považované za posvätné predmety. Viažu sa totiž k elementu ohňa a ten sa spája priamo s bohmi. Sviečky osvetľujú život, symbolizujú stvorenie. Do temnoty vnášajú svetlo. Prečisťujú temné energie. Aj preto patria k základným magickým predmetom pri najrôznejších rituáloch, obradoch a mágii.

Farby sviečok

Základná farba sviečky je určite biela. Nesie v sebe čistotu a silu. Má schopnosť zosilniť účinky všetkých ďalších farebných sviec. Hodí sa pre ochranné a očistné rituály, ale všeobecne pre všetky rituály a kúzla. Spaľuje to zlé a prináša to dobré. Je zdrojom energie.

Schopnosť spaľovať všetko negatívne má aj čierna svieca. Tá nesie liečivú energiu, ktorá vyháňa všetko zlé. Odstráni zo života temné bytosti, ale aj vlastné strachy a negatívne emócie.

Negatívne emócie ako je hnev, nenávisť, závisť, žiarlivosť, agresivita alebo túžba po pomste spaľuje červená sviečka, sviečka vo farbe krvi. Červená sviečka je zdrojom životnej sily, vášne a odvahy.

S láskou ako takou sa spája ružová sviečka. Pomáha v prebúdzaní lásky, ale aj sebalásky. Jej plameň otvára srdce, povzbudzuje romantiku, ale aj relaxáciu.

Pokiaľ pôjde o duchovné záležitosti, najvhodnejšia bude fialová sviečka. Tá sa snúbi s mágiou ako takou. Je symbolom mystiky a tajomna. Jej plameň prehlbuje intuíciu, prebúdza duchovné sily. Fialová sviečka zosilňuje pôsobenie kúziel.

Zelená sviečka prináša energiu hojnosti. Symbolizuje rast, nádej a život.

Modrá sviečka, sviečka vo farbe neba sa spája s ozdravnými rituálmi. Prináša harmóniu, pokoj, uvoľnenie a tiež inšpiráciu. Spaľuje pocity prázdnoty a samoty.

Tyrkysová sviečka pomáha v komunikácii s ostatnými. Je sviečkou priateľstva. Medziľudské vzťahy podporuje aj plameň žltej sviečky, sviečky vo farbe slnka. Prináša výrečnosť. Žltá sviečka je tiež zdrojom sebadôvery a úspechu.

Je to jednoduché!

Ak máte pocit, že vám v živote niečo chýba, vyberte si niektorú zo sviečok a vykonajte svoj malý magický rituál. Stačí zapáliť plameň sviečky a sústrediť sa na to, čo má sviečka spáliť a čo má jej svetlo priniesť.

Veštenie cez telefón
Ak vám predsa len tento rituál nestačí, môžete využiť aj pomoc niektorého z našich veštcov, astrológov, numerológov alebo kartárok. Prinesú vám rady a riešenie najrôznejších životných situácií.

veštice online