KVÍZ: Vyznáte sa v symboloch?

Svet symbolov je tajomný a plný duchovnej energie, ktorá má schopnosť uvoľniť sa zakaždým, keď daný znak použijeme alebo s ním nejakým spôsobom pracujeme. Symbol má skrytý význam, nesie určité dôležité posolstvo, má silnú magickú moc. Môže byť radostný, ochranný, varujúci alebo zrkadliť zlé úmysly.

Symboly sprevádzajú ľudstvo už od počiatku. Stačí spomenúť na praveké skalné rytiny, tajuplné maľby v jaskyniach alebo ornamenty zdobiace dávnu keramiku. Praveký človek si bol dobre vedomý toho, akú majú symboly duchovnú silu, a využíval to vo svojom živote. Symboly hrali dôležitú úlohu aj u starovekých civilizácií (veď napríklad hieroglyfy starých Egypťanov neboli iba obyčajným písmom, ale každý znak niesol svoj magický význam) a veľa ich nájdeme aj v náboženstvách po celom svete.

Výklad jednotlivých symbolov nie je vždy jednoduchý, jeden znak môže totiž často v závislosti od rôznych okolností zastupovať rôzne oznámenia. Niekedy je naopak jeho posolstvo zreteľné.

Rozumiete symbolom a ich významu? Overte si svoje vedomosti v kvíze, kde nájdete celkom 10 symbolov, ktoré patria k tým bežnejším.
Správne riešenie kvízu nájdete dole pod článkom.


1) Pyramída

a) zdroj energie, spája človeka s kozmickým vedomím
b) znamená cestu na vrchol, túžbu po moci a úspechu
c) symbolizuje problémy v láske a partnerstve

pyramid-1484603_640


2) Jednorožec

a) predstavuje hroziace nebezpečenstvo, varuje pred nepriateľmi so zlými úmyslami
b) symbolizuje čistotu, lásku a dobro
c) znamená plodnosť a bohatú úrodu

unicorn-2875349_640


3) Špirála

a) symbolizuje nedostatok sebavedomia
b) znamená ďalekú cestu do neznáma
c) predstavuje nekonečno, stále sa opakujúci dej

stained-glass-1181864_640


4) Vajce

a) varuje pred skrytým nebezpečenstvom
b) značí plodnosť, úrodu, nový život
c) symbolizuje zraniteľnosť a náchylnosť k chorobám

easter-egg-3157888_640


5) Had

a) symbolizuje okrem iného silu, zdravie, schopnosť uzdravenia (ale aj zlo)
b) predstavuje bohatstvo a blahobyt
c) znamená, že o nás kolujú klebety alebo nemiestne reči

snake-3066876_640


6) Kruh

a) symbol neustáleho kolobehu života – smrti a znovuzrodenia
b) naznačuje citové útrapy, nedostatok lásky
c) upozorňuje, že nás čaká v živote významná strata

wellness-2758146_640


7) Pentagram

a) symbolizuje nepriaznivé zmeny v živote
b) je znakom plodnosti a hojnosti
c) ochranné znamenie, prepája päť základných prvkov (zem, vzduch, oheň, voda a piaty element)

stars-2354296_640


8) Štvorec

a) varuje, že sa ocitáme v bludnom kruhu
b) zastupuje hmotu, svet a realitu
c) varovný symbol – upozorňuje, že nám či našim blízkym hrozí nebezpečenstvo

network-268319_640


9) Nekonečný uzol

https://pixabay.com/cs/vektor-slibn%C3%BD-symbol-mongolsko-2150004/
a) značí, že náš život je príliš chaotický, chýba mu určitý poriadok
b) znamená dlhú a strastiplnú cestu
c) symbol, ktorý predstavuje večnosť a šťastie

vector-2150004_640


10) Keltský kríž

a) symbolizuje veľké nešťastie a smrť
b) značí predovšetkým dôstojný život a nezlomného ducha
c) predstavuje nedostatok šťastia, pocit osamelosti až zúfalstva

ireland-2701549_640


Správne riešenie kvízu: 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6a, 7c, 8b, 9c, 10b

veštice online