Fialový plameň alebo energia čistého svetla

Fialový plameň

Fialový plameň je vskutku zvláštnym fenoménom, ktorý je síce stále opradený mnohými tajomstvami, ale napriek tomu sa s ním takmer každý môže naučiť pracovať, najčastejšie formou vizualizácie. Toto umenie následne dokáže dotyčnému zmeniť život, pretože fialový plameň má naskrz pozitívny vplyv.

Fialový plameň čiže siedmy lúč

Teórií o tom, čo vlastne takzvaný fialový plameň vo svojej podstate je, ako vznikol a na čo slúži, je hneď niekoľko. Najčastejšie sa uvádza, že je tento výnimočný fenomén esenciou jedného zo siedmich lúčov, konkrétne toho posledného – siedmeho. Ak totiž slnečný lúč prenikne hranolom, potom dôjde k jeho rozkladu na sedem rôznych farebných odtieňov (farieb dúhy), z ktorých každá táto farba má špecifické vlastnosti. A nie inak je tomu aj v prípade fialového lúča.

Fialový plameň dokáže mnohé

Fialový plameň má celkovo blahodarné účinky na život každého človeka bez ohľadu na jeho vek, pohlavie a charakterové vlastnosti. Môžeme si ho predstaviť ako jedinečnú spirituálnu energiu, ktorá dokáže transformovať všetko zlé v energetickom poli človeka rovnako ako vo vnútri jeho duše.

Fialový plameň je naším pomocníkom a sprievodcom. Dodáva pokoj, zmierenie, posilňuje túžbu po spravodlivosti, napomáha odpustiť. Ak človeka ťažia negatívne emócie (hnev, zlosť, zloba, nenávisť, závisť), dokáže ich dokonca premieňať na energiu čistého svetla, ktorá je vždy pozitívna. Fialový plameň upokojuje vnútro našej duše, nastoľuje harmóniu, posilňuje kreativitu a pocity nefalšovaného šťastia a radosti. V neposlednom rade dáva do poriadku naše vibrácie, a tým zlepšuje kvalitu duchovného prežívania.

Fialový plameň očisťuje, harmonizuje, uzdravuje a regeneruje naše telo a predovšetkým dušu.

Práca s fialovým plameňom

Fialový plameň je možné privolať meditáciou, ktorá je sprevádzaná modlitbou. O pomoc je možné privolať duchovné bytosti a zároveň je vhodné ich požiadať o našu ochranu. Používa sa tiež takzvané vyhlásenie, opakovanie mantier a predovšetkým vizualizácia. Pri vizualizácii si fialový plameň priamo predstavujeme. Najlepšie v na pokojnom a tichom mieste, kde nebudeme rušení, vyvolávame so zavretými očami predstavu blahodarného lúča priamo zo Slnka, ktorý preniká hranolom a vzniká jasné fialové svetlo, ktoré ďalej pokračuje na svojej púti a prúdi až do energetického poľa, ktoré nás obklopuje. Vizualizácia môže pokračovať aj ďalej, kedy si predstavujeme, ako tento fialový lúč harmonizuje naše myšlienky, emócie a mení starosti a stres do podoby čistej energie.

Samozrejme je ideálne, keď si ten, kto plánuje s fialovým plameňom pracovať, vyčlení čas, kedy nebude nikým rušený a bude mať možnosť sa bez rozptyľovania koncentrovať. Postupne však človek získa prax a dokáže privolať fialový prameň na pomoc prakticky kedykoľvek počas dňa, ak sa bude napríklad cítiť príliš vyčerpaný alebo pod silným tlakom.

Výklad kariet
Nielen prostredníctvom fialového plameňa možno zmeniť život. Nechajte si vyložiť karty a zistite, čo vás v blízkej budúcnosti čaká. Šťastie totiž praje pripraveným. Spýtajte sa nasich veštic.

veštice online