Čo všetko zobrazuje horoskop?

Horoskopy

Horoskop je kľúčovým prvkom astrológie. Predstavuje astrologický diagram, ktorý zachytáva postavenie planét, Slnka a Mesiaca v danom okamihu. Je o konkrétnej hviezdnej konštelácii viditeľnej z konkrétneho miesta na Zemi.

Najobľúbenejším typom horoskopu je naratívny alebo tiež osobný horoskop, ktorý interpretuje postavenie hviezd v čase narodenia človeka, s ohľadom na miesto narodenia.

Horoskop v západnej astrológii

Na horoskop nahliadajú rozlične rôzne astrologické tradície. U nás sa najčastejšie stretávame so západnou astrológiou. Tá v horoskope zohľadňuje niekoľko základných parametrov. Ide predovšetkým o jednotlivé hviezdna telesá a ich postavenie, vzájomné uhly medzi jednotlivými prvkami horoskopu a iné.
Významným prvkom je aj konkrétne znamenie zverokruhu, ktoré je priradené k danému obdobiu v roku. Premenné prvky sa zobrazujú do astrologickej tabuľky, diagramu, v ktorom nemôžu chýbať základné osi a tiež tzv. Domy horoskopu. Kým zverokruh je v horoskope znázornený na vonkajšom medzikruží, domy, ktorých je rovnako ako znamení zverokruhu dvanásť, sa znázorňuje na vnútornom medzikruží.

Základné prvky horoskopu

Základným prvkom každého horoskopu sú určite planéty – Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Medzi planéty v astrológii radíme aj Mesiac (Lunu) a Slnko, hoci planétami v skutočnosti nie sú.

Významnú úlohu v horoskope zohrávajú aj konkrétne znamenia zverokruhu – Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár alebo Ryby. V západnej astrológii využívame tzv. Tropický zodiak, kedy je ako východiskový bod považovaný deň jarnej rovnodennosti (okolo 21. marca). Prvým znamením zverokruhu je tak baran.

Horoskop sa označuje ako kruh s 12 výsekmi – domami, ktoré zhruba zodpovedajú jednotlivým znameniam zverokruhu. Znamenia sa však vzťahujú ku sklonu osi rotácie Zeme voči postaveniu Slnka, domy vyjadrujú cyklické otáčanie Zeme okolo svojej osi. Práve na domoch sa stavia individuálny výklad horoskopu. Každý má špecifickú oblasť pôsobenia.

Domy sa v horoskope zostavujú prostredníctvom os ascendent-descendent a Medium Coeli-IMMU Coeli na štyri kvadranty. Každá z nich sa potom ďalej rozdeľuje na tri diely – domy. Ich vzájomné rozpätie sa odvodzuje od konkrétneho času a zemepisných súradníc.

Horoskop zrkadlí nielen jednotlivé planéty a ich konkrétne postavenie, ale aj postavenie planét medzi sebou. Toto postavenie dvoch planét sa označuje ako aspekty, resp. hlavné a vedľajšie aspekty. Podľa uhla potom v hlavných aspektoch rozlišujeme konjunkciu, opozíciu, Trigon, kvadratúru alebo sextil.

Čo konkrétneho zobrazuje váš osobný horoskop?

Horoskop dokáže odhaliť mnohé z vašej povahy, charakterových vlastností alebo napríklad životného plánu. Ako môže byť horoskop užitočný? Pomáha spoznať sám seba, umožňuje sústrediť sa na svoje silné stránky a dávať si pozor na slabé miesta. Pomáha pochopiť určité životné výzvy, situácie a napríklad aj vzťahy.

Kto mi osobný horoskop vypracuje?
Ak vás osobný horoskop zaujíma, obráťte sa na niektorého z našich skúsených astrológov, ktorí ho pre vás radi zostavia. Zavolajte do online veštiarne na telefón 0988 612 700.

veštice online