Červená farba – aká je a čo všetko dokáže?

Symbolický a magický význam červenej farby

Červená patrí k základným a zároveň vôbec najvýraznejším farbám. Medzi ostatnými je väčšinou neprehliadnuteľná a vyčnieva. Dokáže silne pôsobiť na psychický stav človeka a tiež jej symbolický a magický význam je naozaj významný. Čarovanie s červenou dokáže napríklad privolať novú lásku. Pozrime sa teda na túto zaujímavú farbu trochu bližšie.

Červená farba ako prastarý symbol

Červená farba je veľmi mocný a dôležitý symbol. Je tomu tak snáď vo všetkých národoch a kultúrach po celom svete, archeologické nálezy dokonca dokladajú, že svoj zvláštny význam mala už pred mnohými tisíckami rokov. Červená farba symbolizuje krv, lásku, erotiku a samotný sex. Zastupuje tiež silné emócie – predovšetkým vášeň, ale aj hnev, zlobu a nenávisť. Často sa považuje za výnimočnú, slávnostnú alebo kráľovskú farbu. Má varujúci a výstražný charakter, môže zvestovať významné oznámenia alebo tiež zlé správy. V symbolickom svete charakterizuje okrem iného zmenu, vývoj, pokrok a revolúciu, zrod niečoho nového a lepšieho. Predstavuje teplo, horúčosť, žiar a oheň. Označuje tiež život, celkovú vitalitu, silu a fyzickú moc.

Pôsobenie červenej farby na človeka

Podobne ako iné farby, tiež červená ovplyvňuje ľudskú psychiku, celkové rozpoloženie a náladu. Ľudia, ktorí majú obľúbenú červenú farbu a dávajú jej prednosť napríklad pri výbere svojho odevu, sú všeobecne plní energie a životného elánu. Rozhodne nepatria medzi pasívnych jedincov, naopak sú rozhodní, rázni a neboja sa na seba upozorniť. Niekedy môžu mať ťažkosti zvládať svoje vlastné emócie, city totiž prežívajú veľmi intenzívne – sú vášnivý, ale často tiež impulzívny, ľahko sa nahnevajú alebo ich niečo vytočí. Ľudia, ktorí vyhľadávajú červenú, sú cieľavedomí a nemajú problém s prekonávaním prekážok. Sú odhodlaní, vytrvalí a odvážni. Nie je bez zaujímavosti, že neľúbosť k červeným odtieňom majú väčšinou tí, ktorí sú presne opačných povahových vlastností – pasívni, nerozhodní, citovo opatrní.

Červená dokáže všeobecne prehlbovať naše pocity. Ak sa napríklad ocitneme v červeno vymaľovanej miestnosti, dokáže nás táto farba ľahko vytrhnúť z letargie, nečinnosti a nudy. Červené steny na nás budú pôsobiť ako vzpruha, uľahčia načerpanie novej energie, povzbudia nás k nejakej akcii. Naše emócie budú silnejšie, ale to platí aj v prípade tých negatívnych, preto sa radšej nikdy nehádajte v červenej izbe, váš hnev by sa stal až príliš intenzívnym.

Mágia s červenou farbou

Aj v ezoterickej oblasti hrá červená farba dôležitú úlohu. V magických rituáloch sa napríklad často používa červeno sfarbená svieca. Tá sa využíva pri kúzlach, ktorých úlohou je prilákať novú lásku, prehĺbiť puto so súčasným partnerom, prípadne posilniť vášeň a túžbu. Rovnako tak ju môžeme využiť ako ochranného pomocníka v prípade, ak k nám niekto chová príliš silné emócie negatívneho charakteru – zlobu, zlosť či nenávisť.

K čarovaniu sú vhodné tiež červeno sfarbené kamene, napríklad rubín alebo český granát. Obzvlášť sa hodí pre magické rituály, ktorými k sebe chceme privolať lásku, nájsť svojho životného partnera. V podobe amuletu nám potom pomôžu lepšie zvládať stres, každodenné životné starosti a predovšetkým stavy vyčerpania.

Veštica vám dokáže poradiť
Emócie sú pre život dôležité, ale niekedy môžu škodiť. Obzvlášť v prípade, keď cítime tie negatívne – zlosť, hnev alebo dokonca nenávisť. Veštica vám dokáže poradiť, akým spôsobom premeniť záporné pocity v tie pozitívne.

veštice online