Aura – ako žiari tá vaša?

aura

Celý vesmír, svet, život je naplnený energiou. Nejde však len o viditeľnú a hmatateľnú energiu. Kým fyzické ľudské telo človeka predstavuje energiu v hutnejšej podobe, existuje aj oveľa jemnejšia energia. Podľa alternatívnych prístupov, východnej filozofie či okultných vied je človek nielen svojím fyzickým telom. Fyzické telo obklopuje aj jemnohmotná energia, ktorá nemusí byť viditeľná a zachytiteľná. Napriek tomu existuje, je súčasťou univerzálnej energie vesmíru.

Každé fyzické telo sprevádza aj energetické pole, ktoré okolo neho žiari. Hovorí sa mu ľudská aura a vypovedá tiež o fyzickom tele. S aurou sa dá rôzne pracovať. Citliví jedinci ju môžu uvidieť prostredníctvom tzv. Tretieho oka.

Ako aura vyzerá?

Aura vibruje vo vyšších frekvenciách, žiari zvláštnym typom svetla, u zdravého človeka až do vzdialenosti 60 cm. Je tvorená niekoľkými vrstvami, ktoré sa však vzájomne prepájajú a prelínajú. Často sa hovorí o siedmich vrstvách aury, ale niekedy sú definované len tri, inokedy až sedemnásť.

Aura zdravého človeka obklopuje jeho fyzické telo jasnými farbami, je čistá a priehľadná, nie je zaťažená žiadnymi tieňmi. Aura je definovaná tiež vibráciami, charakterizuje ju pohyb. Čím silnejšie sú vibrácie aury, tým je silnejší aj človek. Energie aury sa odvíja od energie tela. Aura svojimi vibráciami odráža aj rozpoloženie duše.

Ak je človek chorý, fyzicky či psychicky, energia aury je blokovaná, vibrácie sa utlmujú. Vysilený človek, ktorý je v strese alebo pod psychickým tlakom nemá dostatok energie. To sa v aure prejavuje v podobe energetických dier.

Aura sa s chorobou aj rôzne zakaľuje. V mieste, kde telo sužuje choroba alebo má telo nejaké poranenia, sa objavujú šedivé zhluky. Ich veľkosť závisí na tom, o ako vážnu chorobu sa jedná. Liečením a hojením toto zahmlenie postupne mizne. Tiene, výbežky alebo energetické diery sa pritom môžu na aure prejavovať dlho pred tým, než sa prejaví samotná choroba alebo reálne nastane nejaký problém.

Aura však zrkadlí nielen zdravotný stav, ale aj povahu, charakter, vedomé i podvedomé myšlienky, pocity alebo aktuálnu náladu. Preto sa jej farby tiež rôzne menia.

Farby aury

Ľudská aura hrá mnohými farbami, jedna z nich však býva spravidla dominantná. Môže odrážať aj povahu človeka. Fialová farba je napríklad spojená so silnou spiritualitou a duchovnou mocou, u človeka môže značiť liečiteľské či jasnovidecké schopnosti. Rovnako tak aj modrá alebo zelená, ktorá je spojená aj s láskou a s prírodou. Červená farba prevládajúca v aure vypovedá o vitalite a energii daného človeka, môže znamenať aj citlivosť. Oranžová farba aury zase môže súvisieť so silou osobnosti a intelektuálnou vyzretosťou.

Farby aury sú však závislé na mnohých faktoroch. Ovplyvňuje ich aj momentálna nálada, pocity a myšlienky. Aura je dokonca citlivá aj na farby v okolí, napríklad farby oblečenia alebo múrov v miestnosti. Aj tie môžu mať vplyv na farebné nuansy aury v danom okamihu.

Vždy však platí, že farby aury by mali žiariť, byť čisté a priehľadné. Potom sprevádzajú aj zdravé a spokojné telo.

Ako prečistiť auru?
Nie každému sú dané liečiteľské schopnosti. Niektorí ľudia však auru vidia a vedia ju prečistiť. Tieto schopnosti dostalo do vienka aj mnoho našich veštíc, ktoré vám môžu pomôcť s rôznymi problémami.

Na čistenie aury, reiki a posielanie energie sa zameriava veštica Tamara, zavolajte na 0988 612 700. Zaoberá sa alternatívnou medicínou a je vám kedykoľvek k dispozícii na telefóne. Aj na diaľku dokáže odhaliť vaše ťažkosti a ich možné riešenia.

veštice online