Archanjeli: Ktorí to sú a čím sú výnimoční?

Archanjeli

Mnohí ľudia sú presvedčení o tom, že nás pri životnej púti ochraňujú a strážia tajuplné anjelské bytosti. O týchto okrídlených duchovných bytostiach sa zmieňuje nielen kresťanstvo, ale objavujú sa aj v mnohých ďalších náboženstvách po celom svete. Ešte o úroveň vyššie nad anjelmi sa nachádzajú archanjeli, ktorí sú považovaní za prostredníkov medzi nami a Bohom samotným. Konkrétny počet archanjelov sa v rôznych náboženstvách líši. Každý z nich má svoje meno. K tým najznámejším patria archanjel Michael, Rafael, Gabriel a Uriel. Spoločne tvoria úžasnú súčasť anjelskej ríše.

Archanjel Michael

Archanjel Michael predstavuje symbol dobra proti zlu, hrejivého svetla proti desivej temnote. Bol to údajne práve on, kto preukázal obrovskú dávku odvahy a dokázal sa postaviť proti samotnému Satanovi. Niet teda divu, že na ilustráciách je už tradične vyobrazovaný odetý v brnení, v ruke drží meč a často sedí na vznešenom bielom koni. Niekedy býva spodobovaný taktiež s váhami, pretože je okrem iného považovaný za archanjela božej spravodlivosti a predstavuje sprievodcu umierajúcich na ich prechode z pozemského života do nebeských sfér.

Archanjel Michael je spájaný s ohňom, červenou farbou a energiou. Je patrónom policajtov, obchodníkov, ale aj zlievačov a sklárov.

Archanjel Rafael

Tento archanjel má na starosti predovšetkým liečenie a uzdravovanie, preto sa ľudia k nemu obracajú hlavne ak ich ťaží nejaký zdravotný problém. Zameriava sa však nielen na liečenie ľudí, ale aj zvierat. Najčastejšie je vyobrazovaný s pokrývkou hlavy, zatiaľ čo v ruke drží fľaštičku s liekom. Archanjel Rafael je veľmi jemnou a láskyplnou duchovnou bytosťou.

Archanjel Rafael je spájaný so vzduchom, vzdelanosťou, zdravím a pútnictvom. Je patrónom lekárov a misionárov, na starosti má aj ochranu ciest.

Archanjel Gabriel

Archanjel Gabriel má nezastupiteľnú úlohu pri vzniku nového života. Ochraňuje plod už v tehotenstve a bdie nad dieťaťom aj počas pôrodu. Nezriedka ho žiadajú o pomoc páry, ktoré trápi neplodnosť či majú problém s počatím. Ďalšou rolou Gabriela je podporovať tvorivosť a skryté vlohy, je preto tiež archanjelom inšpirácie. Niekedy sa usudzuje, že v skutočnosti je ženského pohlavia.

Archanjel Gabriel je spájaný s vodou, mesiacom, plodnosťou, ženským cyklom, prílivom a odlivom oceánov. Je patrónom učiteľov, umelcov a komunikačných pracovníkov.

Archanjel Uriel

Hoci sa niekedy označuje ako anjel skazy, dobrí ľudia sa ho rozhodne nemusia obávať. Archanjel Uriel má röntgenový pohľad modrých očí, ktorým dokáže preniknúť až do samotného vnútra duše každého z nás. Je to svetlonos, ktorý nás učí, ako aj tú najhlbšiu temnotu presvetliť svetlom. Vidí ďaleko do budúcnosti, a preto dokáže varovať pred hroziacim nebezpečenstvom. Napokon, bol to práve on, kto upozornil Noema na predzvesť blížiacej sa potopy sveta.

Archanjel Uriel je spájaný so zemou, počasím – vrátane živelných pohrôm, ale aj tvorivosťou a inšpiráciou. Je považovaný za patróna umenia a vied.

Ako požiadať archanjelov o pomoc?
Ako požiadať archanjelov o pomoc v ťažkých životných okamihoch? Sprostredkovať kontakt s týmito úžasnými bytosťami dokážu karty. Nechajte si vyložiť karty a odhaľte cestu, kadiaľ by mali viesť vaše budúce kroky.

veštice online