Znamenie Baran

Základné údaje: Vládnuca planéta: Mars. Znamenie: mužské. Element: oheň. Povaha: cholerická. Typ: rozhodný, bojovný, typ vodcu, idealista, politik. Vlastnosti: vitalita, dynamika, pracovitosť, ctižiadosť, aktivita, podnikavosť, impulzívnosť, odvaha, rozhodnosť, náruživosť, srdečnosť, vľúdnosť, talentovanosť, optimizmus, vodcovské schopnosti. Zvyčajné nedostatky: naivita, okázalosť, tvrdohlavosť, nestriedmosť, pokrytectvo, panovačnosť, náladovosť. Postava: svalnatá, silná stavba kostí, vzpriamené držanie tela, chôdza vojenská, rýchla, … Continue reading Znamenie Baran